Hamidiye Medical Journal

Hamidiye Medical Journal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin süreli yayın organıdır. Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, ulusal hakemli bir dergidir.

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri