Meandros Medical And Dental Journal

Meandros Medical And Dental Journal, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar