Journal of Turkish Spinal Surgery

Journal of Turkish Spinal Surgery, Türk Omurga Derneği’nin süreli yayın organıdır. Omurga alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri