Scientific Journal of Azerbaijan Hematology Specialist Society

Azerbaijan Journal of Hematology

Azerbaijan Journal of Hematology; Scientific Journal of Azerbaijan Hematology Specialist Society’nın uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanır. Dergi İngilizce dilinde yayın yapmaktadır.

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar