Meandros Medical And Dental Journal

Meandros Medical And Dental Journal, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Dergi 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar