Trends in Pediatrics

Trends in Pediatrics (TP), Aydın Pediatri Derneği'nin süreli yayın organıdır. 2020 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Trends in Pediatrics Çocukların Cerrahi, Genetik, Fizyolojik, Zihinsel ve Sosyal yapıları ile ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar