Türk Nöroloji Dergisi

Türk Nöroloji Dergisi, Türk Nöroloji Derneği’nin süreli yayın organıdır. Nöroloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar