Pelviperineology

Pelviperineology Uluslararası Pelviperineoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Pelviperineology multidisipliner / çokdisiplinli bir pelvik taban dergisidir. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri