Cam & Sakura Medical Journal

Cam & Sakura Medical Journal, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin çift-kör hakemli, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos, ve Aralık aylarında olmak üzere Dört ayda bir yayınlanır ve üç sayıda bir cildi tamamlanır. Yayın dili İngilizce’dir.