Diagnostic and Interventional Radiology

Diagnostic and Interventional Radiology Türk Radyoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Radyoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi İki ayda bir (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar