Gazi Medical Journal

Gazi Medical Journal, üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Kasım) Gazi Medical Journal, İngilizce olarak yayınlanan, bağımsız ve tarafsız çift-kör hakemlik prosedürlerine uygun uluslararası bir dergidir. Dergide tıp alanında yapılan araştırmalar, olgu sunumları, güncel konulara ilişkin derlemeler, editöre mektuplar, tıp eğitimi ile ilgili diğer yazılar yayınlanmaktadır.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar