Güncel Pediatri
The Journal of Current Pediatrics

Güncel Pediatri, Galenos Yayınevi’nin süreli yayın organıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.