Journal of Eta Maritime Science

Journal of Eta Maritime Science, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nin süreli yayın organıdır. Derginin yayınladığı alanlar; Deniz Mühendisliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemi Mimarisi Mühendisliği, Deniz Operasyonları, Lojistik, Lojistik Mühendisliği, Denizcilik Tarihi, Kıyı Mühendisliği, Deniz Kirliliği ve Çevre, Balıkçılık ve Balıkçılık Teknolojisi, Gemi İnşa ve Okyanus ile ilgili ulusal, uluslararası ve yerel çalışmaları kapsamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, ulusal ve  uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar