Journal of Urological Surgery

Journal of Urological Surgery, Ürolojik Cerrahi Derneği'nin süreli yayın organıdır. Üroloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar