Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin süreli yayın organıdır. Dergi online yayınlanan bağımsız, ulusal hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar