Molecular Imaging and Radionuclide Therapy

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, Türkiye Nükleer Tıp Derneği’nin süreli yayın organıdır. Nükleer tıp, radyonüklid tedavi, radyofarmasi, medikal fizik, dozimetri ve radyobiyoloji alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) İngilizce olarak yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar