Türk Osteoporoz Dergisi

Türk Osteoporoz Dergisi, Türkiye Osteoporoz Derneği’nin süreli yayın organıdır. Osteoporoz, metabolik kemik hastalıkları ve rehabilitasyon alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar