Türk Yoğun Bakım Dergisi

Türk Yoğun Bakım Dergisi, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin süreli yayın organıdır. Yoğun bakım alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar