Akut İskemik İnmede İntravenöz Doku Plazminojen Aktivatörü (tPA) Kullanım Cep Kitabı

"Akut İskemik İnmede İntravenöz Doku Plazminojen Aktivatörü (tPA) Kullanım Cep Kitabı", "Türk Nöroloji Derneği'nin hazırlamış olduğu cep kitapçığıdır." Cep Kitapçığının; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.