Başağrısı Tanı ve Tedavi - Güncel Yaklaşımlar

Teknik ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.