Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler

Editörlüğünü Sayın Tiraje Celkan'ın yapmış olduğu, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği'nin yayını olarak çıkan "Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler" Kitabının teknik tasarım ve yayın koordinasyonu Galenos Yayınevi tarafınca yapılmıştır.