Erişkinlerde Kalp Hastalıkları

"Erişkinlerde Kalp Hastalıkları", "Trakya Üniversitesi"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım çalışmaları Galenos Yayınevi, basım çalışmaları Trakya Üniversitesi Matbaası tarafından yapılmıştır. Kitap, 3 ciltten oluşmaktadır.

Editörler 
Gültaç ÖZBAY

ISBN: 978-975-37420-9-2