Fotodermatoloji

"Fotodermatoloji", "Türk Dermatoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editörler 
Gonca ELÇİN, Ayşe Serap KARADAĞ, Ertan YILMAZ

ISBN: 978-975-96175-1-6