Multipl Myelom

"Multipl Myelom", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Sürüm 1.03 - Mart 2020