Otoimmün Bülloz Hastalıklar

"Otoimmün Büllöz Hastalıklar", "Türk Dermatoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Editörler
Soner UZUN, Murat DURDU, Tamer İrfan KAYA, Şebnem AKTAN

ISBN: 978-975-96175-3-0