Pediatrik Febril Nötropeni

"Pediatrik Febril Nötropeni", "Türk Pediatrik Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editörler 
Hale ÖREN, Zeynep KARAKAŞ, Adalet Meral GÜNEŞ