Konsültaston Hematolojisi

"Konsültaston Hematolojisi", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Konsültaston Hematolojisi'nin; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-82140-5-7