Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu

"Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.