Türk Nöroloji Derneği Üye Rehberi

"Türk Nöroloji Derneği Üye Rehberi", "Türk Nöroloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.